Spring til indhold

Alt, hvad du har brug for at vide om angst

Døjer du med angst? Hvad er angst egentligt?

Se forskellige artikler jeg har skrevet om angst – på www.ikkeMereAngst.dk/artikler/

Klik her for at se en video på mindre end 2 minutter om hvordan det ser ud “indefra”, når man har panik-angst.

Læs mere om kurset over telefonen i angsthåndtering på www.ikkeMereAngst.dk/online-kursus/

Coach Mikael Hoffmann


Overordnet om angst

Angst er en følelse af uro og bekymring, som en kraftig reaktion på en situation, der anses for at være truende.
Det kan også være en forventning om en fremtidig trussel.
Følelsen er sædvanligvis generaliseret og ufokuseret.
Ofte er den ledsaget af irritabilitet, bekymring, muskelspændinger, rastløshed, træthed, anspændthed, søvnløshed, manglende evne til at trække vejret, øget puls, hjertebanken, smerter i maven, andre fysiske smerter, problemer med koncentrationen og måske vredesudbrud.

Angst er tæt forbundet med frygt, som er en reaktion på en reel eller opfattet umiddelbar trussel på det fysiske, psykiske eller følelsesmæssige plan.

Mennesker kan reagere voldsomt på situationer, der tidligere har fremkaldt angst.

Selvom angst er en normal menneskelig reaktion, kan den, hvis den er overdreven, eller varer meget længe ud over påvirkningsperioden, blive diagnosticeret som en angstlidelse. Der er flere former for angstlidelser med specifikke kliniske definitioner.
For at blive diagnosticeret som en lidelse, der adskiller sig fra hverdagsangst, er, at den er vedvarende, typisk 6 måneder eller mere, selvom kriteriet for varighed er tænkt som en generel vejledning med hensyn til en vis grad af fleksibilitet og er nogle gange af kortere varighed hos børn.

Angst kan være en normal reaktion på stress.
For eksempel kan du føle dig angst, når du står over for et vanskeligt problem på arbejdet, eller før du tager en test, eller før du træffer en vigtig beslutning.

Forvirring

Angstbehandling

  • Forestil dig at du godt kunne tænke dig at deltage i en fest eller sammenkomst, men du er bange for at folk vil afvise dig eller ikke kunne lide dig, og derfor melder du afbud.
  • Forestil dig at du kunne tænke dig en kæreste og vil stifte familie, men du har en fornemmelse af at forældrerollen bliver alt for meget, så du gør ikke noget for at få en kæreste.
  • Forestil dig, at du kunne tænke dig at avancere eller bliver dygtigere til det, du laver og lever af, men at du altid kæmper med deadlines, og bekymrer dig om at begå fejltagelser og at nedtur venter hvert øjeblik, så du gør ingenting eller noget helt andet.

Kender du en af ovenstående situationer, og har du allerede arbejdet hårdt med at øse problemerne?

Forestil dig nu, at du ikke kan forhindre første del af hver af sætningerne, men i stedet kunne rumme den sidste halvdel.

At du kan tage til et selskab og stadig føle nervøsiteten, men at kunne rumme den og nyde festen.

At du kan få dig en kæreste, planlægge børn sammen, stadig være bange for om du er i stand til at gøre det godt nok, men at kunne rumme følelsen, og sammen kunne gøre det, der er godt nok for barn, børn og familie.

At du kan blive dygtigere, alt imens du kæmper med deadlines og følelsen af fiasko, men at du taler med andre om det, og opdager at andre har det mere eller mindre på samme måde, og at det er OK.

Læs mere om kurset over telefonen i angsthåndtering på www.ikkeMereAngst.dk/kursus/

Angstbehandlingen består i at lære at kunne rumme sig selv og sine følelser.
Det er helt konkrete teknikker og færdigheder, der læres (på samme måde som man kan lære fx at køre bil).
På den måde bliver følelserne og tankerne håndterbare, så man reagerer hensigtsmæssigt på forskellige situationer, uden at få det dårligt af det.

*Disclaimer

Der er som ved alle andre behandlingsformer ingen garanti for at opnå et bestemt resultat i behandlingen. Selv om langt de fleste reagerer positivt, er alle mennesker forskellige og reagerer forskelligt på behandling.
.