Spring til indhold
Hjem » Hvad er angst?

Hvad er angst?

2 udtryk rent sprogligt

Der er to forskellig sproglige udtryk for angst.
På latin betyder ordet cura bekymring, angst og omsorg, mens ordet angustiae betyder forsnævring, åndenød, vanskelighed, trængsel og angst.

Cura er mest en angstfuld forventning om fremtiden, både den tættere på og længere væk. Det kan udmønte sig i muskelspændinger, uro, træthed. Dette er mest den maskuline side i os alle sammen.

Angustiae er en angstfuld ophidselse, der vedrører nutiden eller den nærmeste fremtid. Den kan udtrykke sig som panik, voldsom angst og indbildt sygdom. Man kan få hjertebanken, svimmelhed, kortåndethed, sveden og kvælningsfornemmelser. Det er mest den feminine side i både mænd og kvinder.
Angst

Følelsesmæssigt

Hvis vi ikke kan genkende en situation, har vi svært ved at finde ud af, om det er en trussel eller en spændende udfordring.

For lidt skyld- og skam-følelse kan give konflikter med omgivelserne og endda med loven. Men for meget skyld- og skam-følelse kan medføre psykiske og følelsesmæssige problemer og stor angst.