Spring til indhold
Hjem » 5 måder, hvor angst kan sabotere din arbejdsindsats

5 måder, hvor angst kan sabotere din arbejdsindsats

Når angst trænger sig på, kan ens arbejde virke tungt og nærmest umuligt.

Men du er ikke alene, hvis du føler dig presset af tidsfrister og store arbejdsmængder.
Stress, depression og angst er blevet mere udbredt de seneste år på grund af online-arbejde og forsøget på at finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv.
Konstant angst kan imidlertid være en dræber for produktiviteten, samt en potentiel trussel for din karriere, dit helbred og dit familieliv.

Angst kan antage mange former, lige fra let genkendelige fysiske symptomer såsom hurtig puls, sveden og hurtig vejrtrækning – over til det mere komplekse, såsom følelser af nervøsitet og overdreven bekymring.
Hvis angst bliver kronisk, kan det påvirke arbejdsliv og hverdagen negativt.

angst

I alvorlige tilfælde er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Imidlertid kan man i lettere tilfælde selv gøre noget konstruktivt.

Her er nogle eksempler på, hvordan angst kan påvirke din præstation og dit velbefindende på arbejdet – og hvordan du kan håndtere det.

1. Angst gør dig mindre fokuseret

Angst manifesterer sig ofte i tilbagevendende, negative tanker, der forstyrrer din normale tankegang.
Når du bekymrer dig om noget, som ligger uden for din kontrol, mister du evnen til at fokusere på den aktuelle opgave.
Du kan få svært ved at være kreativ og skabe nye ideer.

Angsten kan give tunnel- eller kikkert-syn, så man mister overblikket og evnen til at træffe hensigtsmæssige beslutninger.

2. Angst gør dig mere irritabel

Angst kan få os til at udvise irritable, utålmodige og endda vrede reaktioner.
Især når vi føler os ude af balance.
Irritation kan skabe utryghed og usikkerhed hos andre mennesker.

3. Angst gør dig uengageret

Hvis man er kronisk angst, befinder man sig ofte i en konstant tilstand af lammelse og fastlåsthed, hvilket gør det vanskeligt at fokusere på daglige arbejdsopgaver.
De nødvendige arbejdsopgaver lige for næsen af én kan synes mindre vigtige end en (imaginær) frygt for noget udefinerbart.
En uengageret medarbejder er en dårlig medarbejder, der risikerer at blive fyret.

4. Angst nærer frygt for fiasko

Angst, der udspringer af en underliggende frygt, kan føre til tvivl om egne evner og frygt for fiasko.

Hvis man er bange for at gøre noget (forkert), er der stor sandsynlighed for at man i det hele taget er bange for at gøre noget som helst – også selv om det er noget, der er nødvendigt og konstruktivt.

Græsset er ikke grønnest på den anden side af hegnet. Græsset er grønnest, dér hvor man vander det. Hvad du giver opmærksomhed og fokus, vokser. Dette gælder også angsten for fiasko.

5. Angst lammer dig og kan dermed stoppe din karriere

Hvis du er bange for at prøve noget nyt, eller bange for at tage ansvar, eller bange for kontakten med andre mennesker, kan angsten hindre din karriereudvikling.
Angsten vil få dig til at undgå nødvendige situationer og beslutninger.
Det vil dine overordnede (ubevidst) bemærke, og andre vil avancere på karrierestigen uden om dig.

Ultimativ kan du risikere, at mennesker undgår at ville have noget med dig at gøre.

Kontrol

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tre ting, vi IKKE kan kontrollere: Det er vores tanker, vores følelser og andre mennesker. Hvis du er uenig med mig i dette, så prøv blot et øjeblik at lade være med at tænke på en elefant…
Hvad der derimod er afgørende, er at kunne kontrollere sin adfærd, og hvad man siger til kollegaer, kunder og ledere.

Vaner

Hvis angsten lammer, kan det være svært at komme i gang med de ændringer, der skal til, for at angsten kan miste sit greb i en.

Men for at ændre noget permanent, bliver man nødt til at ændre sine vaner.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at være motiveret til en forandring og at ønske sig noget andet.

Du kan overvinde din angst og frygt ved at tage små målbare skridt mod dine mål.
Skab succes’er for dig selv.
Anerkend dine tanker og følelser og kanalisere dem ind i at nå disse mål.
Dette ændrer din opfattelse af angst som en hindring, og gør den til en drivkraft for succes.

Vær også klar over, at det heller ikke er nok, at man selv føler, at der sker en forandring.
Gode hensigter er godt, men gode resultater er endnu bedre.

For at ændre sine vaner, kræver det en masse gentagelser af det nye, så det er dét, der efterhånden bliver normalen.
Vaner er noget, man gør helt automatisk uden at tænke over det. Det er også noget man gør med lethed.

Men det kræver en indsats at ændre vaner.
Både at vide, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres.
Hvis det havde været let, havde man jo ændret en masse dårlige vaner til gode vaner for længe siden.