Spring til indhold
Hjem » Et overblik over arbejdsangst

Et overblik over arbejdsangst

Hvor slemt kan det blive

Uanset om vi kan lide det eller ej, er de fleste mennesker nødt til at vågne op hver morgen og gå på arbejde.
For nogle er det pragtfuldt, og for andre er det knap så sjovt.

I en perfekt verden ville alle springe ud af sengen med sprudlende optimisme for den kommende dag.
Men de fleste mennesker har det lidt svært med dét liv, de har valgt.

Arbejdet kan godt give angst-følelser, uanset om det er på grund af kommende deadlines eller blot det daglige arbejdspres med ansvar og beslutninger.
Der kan være omstændigheder, som kan være svære, eller måske meget udfordrende, at administrere og håndtere.

Heldigvis har kun relativt få mennesker på arbejdsmarkedet fået en diagnosticeret angstlidelse.

Men det viser sig, at næsten halvdelen af alle voksne mennesker har oplevet mere eller mindre vedvarende stress og angst i deres daglige liv.
arbejdsangst
Angst i forbindelse med arbejdet kan have negative effekter langt ud over jobbet.
Det kan selvfølgelig gå ud over arbejdsindsatsen, men også kollegaer, firma, ægtefællen og familien kan påvirkes på en ubehagelig og destruktiv måde.
Derfor skal man helst undgå angst.

Opretholdelse af en work-life balance

Tegn på arbejdsangst

Der er normalt forskel på årsager og symptomer. Og der kan være meget stor forskel.

Symptomer er de tegn, man kan se og mærke, mens årsagerne kan være godt skjult for det synlige øje.

Nedenfor er en liste over symptomer på begyndende angst:

 • Overdreven eller irrationel bekymring
 • Besvær med at falde i søvn eller at sove igennem
 • Overdrevne forskrækkelsesreaktioner
 • Utryghed og nervøsitet
 • Træthed eller udmattelse
 • En klump i halsen eller ondt i maven
 • Rysten eller skælven
 • Tør mund
 • Svedende
 • Et galopperende hjerte
 • Andre helbredsmæssige fysiske, psykiske eller følelsesmæssige udfordringer

Ud over disse generelle symptomer på angst, er der også nogle tegn, man skal være opmærksom på, som kan antyde, at noget er galt:

 • Man tager usædvanlig meget fri fra arbejdet
 • Man overreagerer på situationer
 • Man fokuserer for meget på negative aspekter af jobbet
 • Man kæmper med at koncentrere sig
 • Det er svært at færdiggøre opgaver inden deadlines

Angstlidelser

En person med alvorlig arbejdsangst kan blive diagnosticeret med en eller flere af følgende kendte angstlidelser:

 • Generaliseret angst
 • Panikangst
 • Social angst
 • Tvangsangst
 • Specifikke fobier
 • Post traumatisk stress syndrom

Årsager til arbejdsangst

Der kan være mange grunde til, at man ikke kan (eller vil) se på årsagerne til angst.

Arbejdsangst kan være forårsaget af forskellige ting, både i og udenfor arbejdsmiljøet.
Det er ikke usædvanligt, at visse situationer eller begivenheder kan skabe nervøsitet eller midlertidige øjeblikke af angst.

For eksempel kan en fyring, eller et nystartet job, få nogen til at føle sig stærkt pressede og måske forårsage angst.

Her er en liste over andre mulige årsager til situationer, der kan føre til stress eller angst.
Det når måske ikke altid til niveauet af vedvarende angst, men det kan være nyttigt at tale med nogen om disse problemer, der kan forårsage vedvarende og ødelæggende arbejdsangst:

 • Mobning eller konflikter på arbejdspladsen
 • Hårde deadlines
 • Vedligeholdelse af relationer til kollegaer
 • Personaleledelsen
 • Lange opslidende arbejdsdage
 • En krævende chef
 • En meget høj arbejdsbyrde
 • Manglende klarhed og retning med arbejdsopgaverne
 • En oplevelse af manglende retfærdighed
 • Følelsen af manglende personlig kontrol over arbejdsmiljøet
 • En alt for lav belønning (lav løn og få fordele i forhold til andre)

Hvordan du genkender arbejdsangst og udbrændthedssymptomer

Hvis du for længe finder dig i arbejdsangsten, vil det med stor sandsynlighed påvirke flere aspekter af dit liv.
Nedenfor er nogle af de mest almindelige virkninger af arbejdsangst, der kan forekomme både inden for og uden for arbejdspladsen:

 • En oplevelse af nedsat arbejdsydelse og kvalitet af arbejdet
 • Negative effekter af forholdet til kollegaer, overordnede og kunder
 • Udvikling af problemer med koncentration, træthed, irritabilitet og nedsat produktivitet
 • Opståede fobier (fx flyskræk, frygt for at tale offentligt, frygt for at sige noget til møder), som kan ødelægge muligheder for avancement eller andre goder
 • Nedsat arbejdsglæde
 • Reduceret tillid til egne færdigheder og evner
 • En følelse af, at dét, man gør, ikke gør nogen forskel
 • Oplevelse af reduceret målsætning og målopfyldelse
 • Man løber færre risici og er ikke innovativ
 • Stagnering i karrieren
 • Følelsen af isolation
 • Udvikling af kliniske niveauer af angst (fx en diagnostisérbar lidelse)
 • Hvis du er leder, kan det have negativ effekt på medarbejderne og bundlinjen
 • Nedsatte sociale færdigheder og evner til at fungere i et team
 • Mindre effektiv planlægning
 • Negative effekter på det personlige plan (privatlivet med familie, partner, børn, fritid og venner)

Gør noget ved det

Hvis du ikke gør noget ved en begyndende (skjult) angst, kan den sætte sig og skade dig resten af dit liv, både arbejdsmæssigt og privat.
Du kan risikere at få helbredsmæssige udfordringer både på det fysiske, psykiske og følelsesmæssige plan.

Derfor er det en god idé at gøre noget effektivt ved det, hvis du oplever ovennævnte symptomer.